De voorzitter van KVAMC Gijverinkhove, Robert Top, heeft ons het droevige nieuws gemeld dat ‘Jefke’, dhr. Jozef Coupillie, overleden is op 10 oktober.
Jefke was de stichter van de motorclub Gijverinckhove en was vele jaren actief lid van de VMBB PA West-Vlaanderen.
We herinneren Jefke als de gemoedelijke man met de sigaar in de West-Vlaamse non-stops als aantekenaar.
De VMBB PA-sport West-Vlaanderen biedt de familie en de club haar diep medeleven aan.