Trial West-Vl

VMBB PA-sport West-Vlaanderen

vmbb-logoDe PA-sport is een afdeling van de VMBB PA West-Vlaanderen die onder andere instaat voor de organisatie van het Open West-Vlaams Trialkampioenschap. VMBB staat voor: Vlaamse motorrijdersbond België.

De PA-sport bestaat uit een sportcommissie die instaat voor de noden en het behartigen van de motorsportbeoefenaars die lid zijn van een West-Vlaamse VMBB-club. Iedere West-Vlaamse club die lid is van de VMBB kan leden afvaardigen in de sportcommissie die aldus ook de belangen verdedigt van de aangesloten clubs op gebied van motorsport. Aan het hoofd van de sportcommissie staat de sportvoorzitter die ondersteuning krijgt van een ondervoorzitter en een secretaris.

De hoofdbezigheid van de PA-sport is het opzetten en het in goede banen leiden van een trial-competitie. Enkele taken zijn de opmaak van de trialkalender, het trialreglement, bijhouden van de klassementen, het aanduiden van de officials, een eigen trialwedstrijd inrichten, de organisatoren bijstaan, enz..

Bekijk het overzicht van de verschillende commissies VMBB PA West-Vlaanderen waaronder de sportcommissie met haar leden. Wie zich geroepen voelt om toe te treden kan zich altijd wenden tot de leden van de sportcommissie. Versterking en verjonging is van harte welkom.

De medewerkers aan de trials kunnen de pagina voor de officials raadplegen.